Θα μεταφερθείτε άμεσα στην ιστοσελίδα του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου(ΕΚ) Καρδίτσας. Αν όχι, κάντε κλικ στον σύνδεσμο.